Titlul proiectului:

Construirea unui laborator de testare de gradul I, împrejmuire teren și poartă acces” COD SMIS 113733

Denumirea beneficiarului: S.C. GP SAGEATA PROD S.R.L

Scopul proiectului

Prin realizarea investiției inițiale cu toate componentele acesteia (activități de achiziții, angajare, inovare, internaționalizare, certificare, protecție a mediului și egalitate de șanse) societatea va fructifica oportunitățile existente pe piață, răspunzând următoarelor probleme și nevoi:

– Oferirea de servicii de testare și încercare materiale în cadrul unui laborator de gradul II.

– Creșterea avantajului competitiv al societății în domeniul certificării calității produselor.

Obiectivul general al proiectului „Construirea unui laborator de testare de gradul I, împrejmuire teren și poartă acces” a fost îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul societății și prin realizarea unei investiții inițiale.

Obiectivele specificeale proiectului au fost:

  • Construirea și dotarea unui laborator de testare de gradul I, prin achiziția de lucrări de construire și a echipamentelor aferente instalațiilor, a 41 de echipamente de specialitate, a mobilierului pentru birouri, a echipamentelor IT, a unui activ necorporal necesar pentru gestiunea activității, care duce la inovare de produs și de proces în cadrul societății
  • Realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de certificare a sistemului de management și de certificare a laboratorului
  • Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Dezvoltarea societății pentru a răspunde necesităților și oportunităților identificate în piață dar și la nivelul societății, proiectul prevede crearea unei noi unități de prestare servicii în domeniul de activitate 7120, conducând la adoptarea unui model optim de creștere și la creșterea competitivității societății pe piață cu efecte benefice asupra economiei locale, regionale și naționale.

Rezultate realizate:

1 laborator de testare de gradul II construit, 41 de echipamente de laborator, 11 sisteme de mobilier de birou, 7 echipamente IT, 1 soft de gestiune (conform Listei lucrărilor/bunurilor/serviciilor din Planul de afaceri).

2. 1 participare la un târg internațional, 1 sistem de management certificat, 1 laborator certificat

3. 1 loc de muncă creat din categoria persoanelor defavorizate

Data de începere a proiectului: 16.01.2017

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2021

Date de contact:

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0745387577, e-mail proiectsageata2012@gmail.com, persoană de contact Alexan Sorin Gheorghe

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.mfe.gov.ro.