Titlul proiectului:

Creșterea capacității de producție prin inovare în cadrul SC GP SAGEATA PROD SRL” COD SMIS 122887

Denumirea beneficiarului: S.C. GP SAGEATA PROD S.R.L

Scopul proiectului

Prin realizarea investiției inițiale cu toate componentele acesteia (activități de achiziții, angajare, inovare, internaționalizare, certificare, protecție a mediului și egalitate de șanse) societatea GP SAGEATA PROD SRL a fructificat oportunitățile existente pe piața urmărind creșterea volumului de mixturi asfaltice produse în cadrul firmei prin producția de mixturi semnificativ îmbunătățite, cu ajutorul stației de asfaltare amplasată în localitatea Somova, jud. Tulcea.

Obiectivul general al proiectului CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SĂGEATA PROD SRL a fost realizarea unei investiții inițiale ce a determinat îmbunătățirea competitivității economice a SC GP SĂGEATA PROD SRL prin creșterea productivității muncii proprii și a sectorului de producție mixturi asfaltice.

Obiectivele specificeale proiectului au fost:

  • Introducerea inovării de produs și de proces în cadrul societății prin creșterea volumului de mixturi asfaltice produse cu cel puțin 50% și îmbunătățirea semnificativă a fluxului tehnologic și a mixturilor asfaltice produse, prin achiziția a 4 active corporale și necorporale.
  • Realizarea activităților de internaționalizare prin participarea la un târg internațional și a activităților de certificare a sistemelor de management integrat ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 și certificarea produsului.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Dezvoltarea societății prin cresterea competitivitatii economice pe piata constructiilor, in special cea a materialelor de constructii – mixturi asfaltice, prin cresterea volumului si dezvoltarea activitatii de productie mixturi asfaltice, ca urmare a extinderii prin adaugare de echipamente noi fluxului tehnologic actual.

Rezultate realizate: 1 investitie initiala (extinderea capacitatii unei unitati existente) realizata prin: 3 tipuri de utilaje receptionate si puse in functiune, 1 software receptionat si pus in functiune, participarea la 1 targ international, 3 sisteme de management (ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18001), 1 certificare de produs obtinuta.

Data de începere a proiectului: 04.04.2018

Data de finalizare a proiectului: 30.04.2021

Date de contact:

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0756293982, e-mail proiectsageata2012@gmail.com, persoană de contact Ratan Elena.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.mfe.gov.ro.