Laborator de analize și încercări în construcții

Consultă lista de servicii oferite de Laboratorul în construcții din Oradea – Săgeata Prod

LISTA DE ÎNCERCĂRI AUTORIZATE ALE LABORATORULUI NOSTRU

GEOTEHNICĂ ȘI TEREN DE FUNDARE

 •  Prelevare si pregatire probe
 •  Determinarea umiditatii
 •  Determinarea granulozitatii – metoda cernerii uscate
 •  Determinarea granulozitatii – metoda combinata (cernere+sedimentare)
 •  Coeficient de neconformitate
 •  Densitatea pamanturilor. Metoda prin cantarire hidrostatica.
 •  Limita inferioară de plasticitate.
 •  Limita superioară de plasticitate.  
 •  Umflarea liberă  
 •  Proctor normal
 •  Proctor modificat
 •  Materii organice. Continutul de humus.
 •  Capacitate portanta cu parghie tip Benkelman (Camionul este asigurat de beneficiar)
 •  Modulul de deformatie liniara cu placa Lucas ɸ300 mm
 •  Modulul de deformatie liniara cu placa Lucas ɸ600 mm
 •  Grad de compactare (metoda det. volumului cu apă și folie sau metoda cu con și nisip)
 •  Determinarea modulului de deformatie dinamic liniara si al gradului de compactare al cu placa dinamica Zorn

AGREGATE

 •  Prelevare si pregatire proba
 •  Determinarea granulozității pentru balast și piatra sparta
 •  Determinarea granulozității pentru sorturi de beton
 •  Densitatea aparentă a granulelor cu Dmin>7.1mm
 •  Determinarea granulozității pentru sorturi de mixturi asfaltice
 •  Masa volumica în vrac și porozitatea intergranulara
 •  Conținutul de apa prin uscare în etuva ventilata.
 •  Coeficient de forma
 •  Coeficient de aplatizare
 •  Masa reala si coeficient de absorbtie al apei
 •  Echivalent de nisip.
 •  Coeficient de activitate al nisipului de concasaj.
 •  Rezistenta la sfaramare cu aparatul Los Angeles.
 •  Rezistenta la sfaramare cu aparatul Micro Deval.
 •  Încercarea cu albastru de metilen.
 •  Rezistență la inghet-dezghet  
 •  Rezistență la inghet-dezghet. Incercarea cu sulfatul de magneziu.  
 •  Parti levigabile
 •  Materii organice. Continutul de humus.
 •  Volumul de goluri din agregate
 •  Procentul de suprafete sparte la agregate.
 •  Conținutul de argila din nisip.  
 •  Determinarea densității în gramada în stare afanata si indesata
 •  Conținutul de corpuri străine.  

  CIMENT

 •  Prelevare si pregatire probe
 •  Determinarea finetii
 •  Determinarea timpului de priză
 •  Determinarea stabilitatii
 •  Prepararea pastei de consistenta standard
 •  Confectionare epruvete

 BETON PROASPAT

 •  Prelevarea și eșantionarea probelor
 •  Determinarea raportului A/C în betonul proaspăt
 •  Incercarea de tasare
 •  Temperatura betonului
 •  Densitatea
 •  Încercarea cu masa de raspandire
 •  Continutul de aer. Metoda prin presiune cu manometru.

 BETON INTARIT

 •  Pregătirea și păstrarea probelor pentru încercări de rezistență
 •  Rezistența la compresiune
 •  Densitatea betonului întărit
 •  Rezistență la încovoiere a epruvetelor
 •  Prelevare, examinare si pregatire carote
 •  Încercări la compresiune pe carote
 •  Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune
 •  Determinarea rezistenței la inghet-dezghet prin măsurarea variației rezistenței la compresiune

 ARMATURI DE REZISTENȚĂ DIN OȚEL BETON, SARME SAU PLASE SUDATE

 •  Încercări pentru otel-beton. Determinarea alungirii la rupere, limitei de curgere și a rezistenței la rupere
 •  Încercări pentru otel-beton. Indoirea la rece
 •  Încercări pentru plase sudate, toroane si suduri. Determinarea alungirii la rupere , limitei de curgere și a rezistenței la rupere

 BITUM

 •  Prelevare si pregatire probe
 •  Punct de inmuiere. Metoda cu inel si bila
 •  Determinarea penetratiei cu ac
 •  Determinarea activitatii
 •  Determinarea adezivității prin metoda spectrofotometrică

 FILER  

 •  Prelevare si pregatire probe
 •  Umiditatea
 •  Granulozitatea
 •  Coeficientul de hidrofilie
 •  Densitatea aparenta

 EMULSIE  

 •  Determinarea adezivității prin imersare in apa
 •  Vascozitatea – metoda cu vâscozimetrul Engler
 •  Determinarea indicelui de rupere Sikaisol
 •  Determinarea conținutului de apa. Metoda distilarii azeotrope
 •  Continutul de reziduu bituminos și stabilitatea la depozitare

 STRATURI RUTIERE DIN AGREGATE NATURALE SAU PAMANTURI STABILIZATE CU LIANTI HIDRAULICI/PUZZOLANICI

 •  Pregatirea amestecului pentru stabilirea compoziției
 •  Determinarea granulozității materialelor stabilizate
 •  Pregatirea și confecționarea epruvetelor  
 •  Determinarea rezistenței la compresiune
 •  Determinarea stabilității la apa
 •  Determinarea pierderii de masa prin uscare  
 •  Gradul de faramitare
 •  Reteta de pamant stabilizat (cuprinde pregatire amestec, confectionare 9 epruvete cilindrice, rezistența la compresiune la 7, 14, 28 zile)
 •  Reteta de pamant stabilizat (cuprinde pregatire amestec, confectionare 9 epruvete cilindrice, rezistența la compresiune la 7, 14, 28 zile, pierderea de masa prin inghet dezghet)
 •  Reteta de balast stabilizat (cuprinde pregatire amestec, confectionare 18 epruvete cilindrice, rezistența la compresiune, stabilitatea la apa, pierdere de masa prin inghet-dezghet si uscare- saturare)
 •  Capacitate portanta cu parghie tip Benkelman (Camionul este asigurat de beneficiar)
 •  Modulul de deformatie liniara cu placa Lucas ɸ300 mm
 •  Modulul de deformatie liniara cu placa Lucas ɸ600 mm
 •  Grad de compactare. (metoda det. volumului cu apă și folie sau metoda cu con și nisip)
 •  Determinarea modulului de deformatie dinamic liniara si al gradului de compactare al cu placa dinamica Zorn

 MIXTURI ASFALTICE

 •  Pregatire probe
 •  Pregatirea probelor pentru determinarea conținutului de bitum, a conținutului de apă și a compoziției granulometrice.
 •  Determinarea conținutului de liant solubil. Metoda cu aparatul Soxhlet.
 •  Determinarea conținutului de liant solubil. Metoda cu aparatul centrifuga.
 •  Malaxare in laborator. Studiu preliminar de reteta
 •  Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu impact  
 •  Determinarea granulozitatii
 •  Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase  
 •  Grad de compactare pe epruvete.
 •  Volumul de goluri (Vm) și procentul de goluri (VFB) al epruvetelor bituminoase
 •  Densitatea maxima
 •  Absorbtia de apa
 •  Încercarea de scurgere a liantului. Metoda Schelemberg
 •  Incercarea Marshall. Stabilitate si fluaj
 •  Masurarea temperaturii
 •  Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase.
 •  Determinarea grasimilor imbracamintii asfaltice
 •  Masurarea denivelarilor. Incercarea cu dreptar
 •  Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeței imbracamintei prin tehnica volumetrica a petei
 •  Determinarea indicilor de planeitate transversala
 •  Metode de măsurare a aderentei unei suprafețe: încercarea cu pendul (SRT)  
 •  Sensibilitatea la apa + Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă
 •  Prelevare carote cu carotiera  

 MIXTURI ASFALTICE – ÎNCERCĂRI DINAMICE

 •  Pregatire mixtura
 •  Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu placa (1 place ornieraj)
 •  Viteza de deformație și adancimea fagasului prin încercarea la ornieraj (placa/carota)
 •  Confectionarea epruvetelor cu presa giratorie.  
 •  Volum de goluri cu presa giratorie
 •  Modulul de rigiditate la 20° C
 •  Încercarea la compresiune ciclica triaxiala. Fluaj dinamic
 •  Determinarea sensibilității la apa a epruvetelor bituminoase  
 •  Rezistență la oboseala, numărul de cicluri pana la fisurare la 15℃

 VERIFICARI NEDISTRUCTIVE ȘI A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

 •  Determinarea indicelui de recul a betonului in structuri
 •  Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor longitudinale în betonul întărit
 •  Evaluarea rezistenței la compresiune a betonului
 •  Pregatirea suprafetelor de încercări prin transare si polizare  

Laboratorul de încercări în construcții din Oradea – Săgeata Prod, promite să ofere clienților:

Calitatea rezultatelor încercărilor de laborator

Performanță încercărilor

Competență verificărilor conform standardelor în vigoare

Imparțialitate și confidențialitatea rezultatelor încercărilor de laborator

NE GĂSEȘTI AICI:

Laborator de încercări în construcții Oradea:

Parc industrial Borș, nr. 5/E, 417075, jud. Bihor, la doar 10 km de Oradea

Email: laborator@gpsageataprod.ro

Telefon: 0740 611.042

Dacă ai o solicitare de serviciu în domeniul construcțiilor 

Strada Minerilor nr. 40, Suplacu de Barcău 417535

contabilitate@gpsageataprod.ro

0745 387.577

Laborator construcții Oradea:

Parc industrial Bors, nr. 5/E, 417075, jud. Bihor, la doar 10 km de Oradea

office@gpsageataprod.ro

laborator@gpsageataprod.ro

0740 611.042